अपराध

मिथिला क्षेत्रीय बिहारक मधुबनीक चारिटा मजदूरक महाराष्ट्रमे जरि कऽ दर्दनाक मृत्यु

औरंगाबाद

*

नव वर्ष २०२४ केर पहिल दिन एक दिस जतय लोक उत्सवमे डूबल रहैत अछि। ओतहि मिथिला क्षेत्रीय बिहारक लेल हृदय विदारक समाचार अछि।रविदिन महाराष्ट्रमे राज्यक चारिटा मजदूरकेँ जिन्दा जरि गेल। सभ मृतक मधुबनीक निवासी छलाह। जानकारीक अनुसार औरंगाबादक छत्रपति संभाजी नगरमे एहि दस्तानाक कारखानामे रविक राति भयंकर आगि लागि गेल। एहि घटनामे जिन्दा जरलासँ कुल ४ गोटेक मृत्यु भऽ गेल आ कतेको लोक झुलसलासँ घायल भऽ गेलाह। ई चारु गोटे मिथिला क्षेत्रीय बिहारक मधुबनीक छलैथ। आगि लगलाक बाद अग्निशमन दलकेँ सूचना देल गेल। अग्निशमन दलक टीमकेँ आगि बुझाबय लेल कठिन परिश्रम करय पड़ल।

कहल जा रहल अछि जे आगि बुझा देल गेल अछि, मुदा ओहिसँ पहिने चारि गोट मजदूर जरि कऽ मरि गेल। मरि चुकल चारु मजदूर बिहारक छलाह।

सभ मजदूर मिथिला क्षेत्रीय मधुबनी जिलाक निवासी छलाह। आगि केना शुरू भेल ? एकर जाँच कयल जा रहल अछि, फिलहाल आगि पर काबू पाबि लेल गेल अछि। परिवारक सदस्य कानि रहल छथि, चीखि रहल छथि। प्राप्त जानकारीक अनुसार सभ मजदूर ४ मास पहिने काजक खोजमे मुम्बई गेल छलाह। औरंगाबादक दस्तानाक कारखानामे नोकरी भेटला पर ओ मुम्बई छोड़ि देलनि। रविक राति कारखानामे अचानक आगि लागि गेल जखन मजदूर आ लगपासक लोक सुतल छलाह। कतेको लोककेँ भागबाक मौका सेहो नहिं भेटल आ कतेको मजदूर आगिक बीचमे फँसि गेलाह। कारखाना मे आगि केना लागल ? एकरा संबंधमे एखन धरि सूचना नहि भेटल अछि।

मृतक मजदूरक पहचान कए लेल गेल अछि। ओ सभ मधुबनीक बाबूबरही आ लगनिया प्रखंडक निवासी छलाह। मृतकक पहिचान बाबूबढ़ीक महबूब अली, लगनिया ब्लॉकक मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद कैसर आ मोहम्मद इकबालक रूपमे भेल अछि। एहि घटनासँ सभ मजदूरक परिवारमे कोहराम पसरि गेल अछि। स्थानीय लोकक अनुसार, सम्बन्धित थानाक पुलिस मृतक मजदूरक परिवारकेँ घटनाक जानकारी देलक। नव वर्षक पहिल दिन एहन दर्दनाक घटनाक खबरिसँ क्षेत्रमे मातम पसरि गेल। मधुबनी पुलिस परिजन सभकेँ सहायताक आश्वासन देलक अछि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *