अपराध

मुजफ्फरपुरमे बदमाश व्यापारी पर धुंआधार गोली चलेलक

मुजफ्फरपुर
*

मिथिला क्षेत्रीय बिहारक मुजफ्फरपुरमे बाइक सवार बदमाशक आतंक बढ़ि गेल अछि। बाइक सवार बदमाश सभ बाजारमे एकटा गहना व्यापारी पर गोली चला देलक, जकर बाद युवकक मृत्यु भऽ गेल। पुलिस आरोपीकेँ खोजि रहल अछि। क्षेत्रक सीसीटीवी फुटेज स्कैन कयल जा रहल अछि।
बिहारक मिथिला क्षेत्रक मुजफ्फरपुरमे बेकाबू शरारती तत्व एकटा आभूषण व्यापारी पर गोली चला देलक। व्यापारीकेँ गम्भीर स्थितिमे बैरियाक एकटा निजी अस्पताल लऽ जायल गेल, जतय डॉक्टर हुनका मृत घोषित कऽ देलनि। व्यापारी हरदम जकाँ अपन गहनाक दोकान बन्द कऽ जा रहल छलाह, तखनि अचानक किछु बाइक सवार बदमाश आयल आ ओ व्यापारी पर गोली चला देलक। पुलिस लगपासक क्षेत्रक सीसीटीवी फुटेज खंगालि रहल अछि जाहिसँ उपद्रवी सभकेँ जल्दीसँ जल्दी पकड़ल जा सकय।
आभूषण व्यापारी ओम प्रकाश साहेबगंजक राजवाड़ा गामक निवासी छलाह। ओ शनिदिन राति अपन दोकान बन्द कऽ गिजासमे अपन किरायाक घर जा रहल छलाह। तखन बाइक सवार बदमाश सभ पीछा कयलक आ गोलीबारी शुरू कऽ देलक। घटनास्थल पर अफरातफरी मचि गेल। गोली लगलाक बादो घायल ओम प्रकाश डेरा पहुँचबाक लेल २५० मीटर धरि बाइक चलेलाह। गोलीबारीक आवाज सुनि गामक लोक अपराधीसभक पीछा कयलक। गामक लोकसभ द्वारा उपद्रवी घेरल देखि उपद्रवी सभ बाइक छोड़ि नदीमे कूदि भागि गेल। घटनाक सूचना भेटलाक बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुँचल। पुलिस बाइक आ बाइक जब्त कए लेलक अछि। एहि घटनाक बाद गामक लोकमे भय आ क्रोधक माहौल अछि।

ओमप्रकाशक दोकान पिछला तीन सालसँ बसरा बाजारमे अछि। जौहरीक परिवारक सदस्यक कहब छनि जे ओम प्रकाश अपन दोकान बन्द कऽ घर घुरि रहल छलाह, जतय बाइक सवार अपराधी घटनाकेँ अंजाम देलक। स्थानीय लोकक अनुसार, उपद्रवी सभ चारिसँ पाँच राउंड फायरिंग कयलक। फिलहाल, पुलिस शवकेँ पोस्टमार्टम लेल एसकेएमसीएच पठौलक।

सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन कहलनि जे बाइक सवार अपराधी जौहरीक पीछा कयलक आ ओकरा गोली मारि देलक। बसरा बाजारसँ गीजास जायवला सड़कक लगक सीसीटीवी फुटेज स्कैन कयल जा रहल अछि। मुजफ्फरपुरमे बाइक सवार बदमाशक आतंक बढ़ि गेल अछि। पुलिस आरोपीक खोजमे जूटल अछि, एहि लेल इलाकाका सीसीटीवी फुटेज खंगालल जा रहल अछि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *