घटना

यात्रीसँ भरल बसमे लागल आगि, चालकक सूझ-बूझसँ बचल सभक जान

हाजीपुर

*

मिथिला क्षेत्रीय बिहारक वैशाली जिलाक नगर थाना क्षेत्रमे शुक्रदिन यात्रीसँ भरल एकटा बसमे आगि लागि गेल। मुदा, बस चालकक बुद्धिमत्तासँ सभटा यात्रीकेँ बससँ सुरक्षित निकालि लेल गेल। एहि घटनामे बस पूरा जरि गेल।

पुलिसक अनुसार शुक्रदिन एकटा यात्री बस यात्री सभकेँ लऽ कऽ पटनासँ गोपालगंज जा रहल छल। हाजीपुर-छपरा मुख्य मार्ग पर अज्ञात पीर चौक लग अचानक बसमे आगि लागि गेल। जहिना ड्राइवरकेँ ई पता चलल, ओ बसकेँ सड़कक कातमे रोकि देलक आ यात्रीसभकेँ जल्दी उतरबाक लेल कहलक। यद्यपि अफरातफरीक स्थिति उत्पन्न भऽ गेल, मुदा एकटा पैघ घटना होबयसँ बचि गेल। आगि लगबाक कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट कहल जा रहल अछि।

स्थानीय लोक अग्निशमन दलकेँ एकर सूचना देलनि। अग्निशमन दल घटनास्थल पर पहुँचि आगि पर काबू पाबि लेलक, मुदा ताबत धरि बस पूर्ण रूपसँ जरि गेल छल। एहि अवधिमे मार्ग पर यातायात बाधित रहल।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *