यातायात

दरभंगामे पीपा पुल टूटल, बागमती नदीमे उफानसँ बढ़ल खतराक संकेत

दरभंगा समदिया
*

बागमती नदीक जलस्तर बढ़लासँ दरभंगाक पीपा पुल दुनू दिससँ लटकल अछि। बीचमे पुल उठि कऽ दुनू कात लटकल रहलासँ एकटा खतरनाक स्थिति उत्पन्न भऽ गेल अछि। एहि कारणेँ नदीक पश्चिमी भागक पैघ जनसंख्याक आवाजाही अचानक ठप भऽ गेल। मुदा, पुल निर्माणमे लागल मजदूर जल्दबाजीमे चचरी पुल बांधि यातायात बहाल करबामे जुटि गेल। महाराजी पुलक निर्माणक क्रममे तत्काल यातायात बनाकऽ रखबाक लेल पीपा पुलक डाइवर्सन कयल गेल अछि। नदीमे लगभग दूसँ अढ़ाई फीट पानि बढ़लासँ पोंटून पुल लटकल अछि। पीपा पुल बीचसँ उठल आ दुनू छोर लटकल अछि। एहिसँ ३० हजारसँ बेसी जनसंख्याक आवाजाही प्रभावित भेल अछि। यातायातक लेल एकमात्र बचल अछि इमली घाट पुल जतय पहिनेसँ जामक समस्या अछि। संगहि ओहि पुल धरि पहुँचबाक लेल लोकसभकेँ लम्बा चक्कर लगाबय पड़त। एतय पीपा पुल लटकल रहलासँ इमली घाट पुल पर दबाव बढ़ि गेल अछि, दुपहिया वाहनक आवाजाही ठप भऽ गेल अछि। ओना, दुपहरिया १२ बजेसँ पुल निर्माणक मजदूरसभ सुरक्षाक लेल दुनू कातमे बाँसक चचरी आ कातमे रेलिंग लगेनाइ शुरू कऽ देलक अछि। हुनक सहायतासँ लोक एक तरहें आगू बढ़ि रहल अछि। पुलक दुनू कात बनल तेज ढलानक कारण लोक अपन जान जोखिममे लऽ कऽ आबि रहल छथि। महिला, बुजुर्ग आ बच्चाक लेल आवगमन बहुत कठिन भऽ गेल अछि। स्थानीय लोकक कहब छनि जे बागमती नदीक पानि धीरे-धीरे बढ़ि रहल अछि। जलस्तर प्रतिदिन एकसँ डेढ़ फीट बढ़ि रहल अछि। पानि बढ़बाक कारणेँ पीपा पुलक दुनू छोर लटकल अछि। दुपहिया वाहनक आवाजाही पूर्ण रूपसँ बन्द कऽ देल गेल अछि। चलनाई सेहो कठिन भए रहल अछि। बागमती नदीक पश्चिमी भागमे स्थित वार्ड ८, ९, २३क अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रक सिमरा, नेहालपुर, चतरिया, मब्बी आदि गामक लोकक लेल आवागमनमे समस्या अछि। एहि पीपा पुलक कारण ३० हजारसँ बेसी आबादी प्रभावित भेल अछि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *