राजनीति

राजद विधायक कहलनि रामायणक पात्र अछि काल्पनिक, कयलनि अयोध्याक अस्तित्वसँ इनकार

पटना

*

भाजपा जँ रामक नाम पर वोट बटोरत, तऽ राजद रामक विरोध कय वोट बटोरत, बुझि पड़ैत अछि जे किछु एहिना भरिसक राजदक नेतृत्वकर्ता सभ अपन रणनीति बना रहल छथि।

राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह एक बेर फेर विवादास्पद बयान देलनि अछि। मीडियासँ गप्प करैत ओ रामायणक सभ पात्रकेँ काल्पनिक बतौलनि अछि। एतबे नहि, विधायक अयोध्याक अस्तित्वसँ सेहो इनकार कयलनि अछि।

लालू प्रसाद यादवक पार्टी राजदक एकटा विधायक फेर विवादास्पद बयान दैत राजनीति गर्म कऽ देलनि। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह मीडियासँ गप्प करैत रामायणक सभ पात्रकेँ काल्पनिक बतौलनि अछि। ओ कहलनि जे सर्वोच्च न्यायालय १९७६ मे आदेश देलक जे रामायण आ रामायणक सभ पात्र काल्पनिक अछि। ओ कहलनि “अयोध्याक राम मंदिर जतय बनि रहल अछि, ओहिसँ अहां की विकास करय चाहैत छी ? ओ कहलनि जे ओतय बनल मन्दिरसँ मात्र पाखण्डी आ मनुवादी समाजक विकास भऽ सकैत अछि। ओहि मन्दिरसँ केकरा रोजगार भेटत ?

विधायक फतेह बहादुर सिंह अयोध्याक अस्तित्वसँ इनकार करैत आगू कहलनि जे ई स्थान साकेत छल, अयोध्या ओइठाम नहिं छल। ओ कहलनि जे साकेत गौतम बुद्ध आ सम्राट अशोकक भूमि अछि। साकेतक जमीन पर विश्वविद्यालय, कॉलेज आ अस्पताल बनबाक चाही। राम मंदिर निर्माणक संबंधमे सुप्रीम कोर्ट द्वारा देल गेल फैसला केर बारेमे पूछल गेल सवाल पर फतेह बहादुर सिंह कहलनि कि सुप्रीम कोर्टक पूरा आदेश केर पढ़ू। एतय राम मन्दिरक कोनो तथ्य नहिं अछि, मुदा भारतक लोकक आस्थाकेँ देखैत ई आदेश देल गेल छल।

दोसर दिस जखन जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार, फतेह बहादुर सिंहकेँ कायर बहादुर कहलनि तखन ओ कहलनि जे, जे मनुवादी लोक छथि ओ जतय होयत ओतय मात्र अंधविश्वासक बात करत। संगहि जे समाजवादी छथि ओ जतय छथि समाजवाद आ शिक्षाक बात करताह। हम शिक्षाक बारेमे सेहो बात कए रहल छी। तेजस्वी यादवक बयानके संदर्भमे ओ कहलनि कि अहां तेजस्वी यादवक बयान सुनने छी। ओ कहने रहथि जे ओ सभ (भाजपा) तलवार बाँटैत छथि आ हम शिक्षा बाँटैत छी, त हमसभ कलम बांटय केर काज कय रहल छी।

विधायक फतेह बहादुर सिंह मीडियासँ गप्प कऽ रहल छलाह, एम्हर पार्टीक एकटा कार्यकर्ता हुनका आस्थासँ जुड़ल मामिलापर नहिं बजबाक लेल कहलकनि। विधायक एहि पर नाराज भए गेलाह। विधायक कार्यकर्तासँ पुछलखिन जे अहां के छी ? जखन कार्यकर्ता कहलकनि जे हम पार्टीक कार्यकर्ता छी तखन विधायक जवाब देलनि जे अहाँ पार्टीक कार्यकर्ता नहिं छी। एकर बाद कार्यकर्ता भोला यादवकेँ ओतएसँ हटा देल गेल। विधायक फतेह बहादुर सिंह एतौह नहिं रुकलाह। ओ कहलनि जे धार्मिक ग्रन्थमे हिन्दू शब्दक कोनो उल्लेखे नहिं अछि। हमरा सभकेँ हिन्दू नहिं कहल जाइत अछि, हमरा सभकेँ शूद्र कहल जाइत अछि। ओ कहलनि जे हम हिन्दू छीहे नहिं।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *