स्वास्थ्य

मुजफ्फरपुरमे दूटा बच्चामे AES केर पुष्टि, चमकी बुखारक चारिटा मामिला

मुजफ्फरपुर समदिया
*

बिहारक मुजफ्फरपुरमे जेना-जेना गर्मी बढ़ि रहल अछि, चमकी बुखार (एईएस)क मामिला आबय लागल अछि। एखन धरि दूटा बच्चामे एईएसक पुष्टि भेल अछि। हर साल एकर प्रकोप सेहो बढ़ि रहल अछि। एहि साल सेहो गर्मी बढ़लाक संग मुजफ्फरपुरमे चमकी बुखारक कहर तेज होमय लागल अछि। जिलामे दूटा बच्चाक एईएससँ संक्रमित होयबाक पुष्टि भेल अछि। एकरा संगे जिलामे एईएससँ जुड़ल मामिलाक संख्या आब बढ़ि कऽ चारि भऽ गेल अछि। चमकी बुखारसँ पीड़ित दूटा बच्चाकेँ संक्रमणक बाद मुजफ्फरपुरक एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज अस्पतालमे भर्ती कयल गेल अछि। जतय एकटा विशेषज्ञ चिकित्सकक देखरेखमे बच्चासभक इलाज कयल जा रहल अछि। मौसम विभाग आबयवला दिनमे लू केर आशंका व्यक्त कयलक अछि। एहन स्थितिमे स्वास्थ्य विभागक अधिकारीक कहब छनि जे स्वास्थ्य विभाग बढ़ैत गरमीक कारण चमकी बोखारक उपचार आ रोकथामक लेल सतर्क अछि। एहिमे कोनो लापरवाही बर्दाश्त नहिं कएल जाएत। चिकित्सकसभ अपील कयलनि जे छोट बच्चासभकेँ खाली पेट नहिं सुतबाक चाही। रातिमे हुनका सभकेँ किछु मीठ वा गुड़ खुआउ आ सुताउ। २०२१ मे एईएसक प्रकोपक कारण १११ सँ बेसी बच्चाक जान चलि गेल। तखन एईएसक कारण भेल मृत्युकेँ लऽ कऽ मात्र बिहारमे नहिं अपितु केन्द्रीय स्तर पर सेहो हंगामा भेल छल। एईएसक जाँच आ उपचारक लेल एसकेएमसीएचमे विशेष वार्ड आ भवन बनाओल गेल।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *