स्वास्थ्य

कोरोना घुरि रहल की ? डब्ल्यूएचओक कहब दुनियामे महिना भरिमे ५२% वृद्धि

नई दिल्ली

*

कोरोना संक्रमण एक बेर फेर दुनियाकेँ डरा रहल अछि। कोरोना संक्रमणक संख्या तेजीसँ बढ़ि रहल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठनक रिपोर्ट केर सही मानी तऽ पछिला एक महीनामे दुनिया भरिमे कोरोना संक्रमणक मामिलामे ५२ प्रतिशतक वृद्धि भेल अछि। डब्ल्यू.एच.ओ. कहलक जे पछिला महीनामे दुनिया भरिमे कोरोनाक कुल ८,५०,००० नव मामिला सामने आयल अछि। एहि अवधिमे दुनिया भरिमे कोरोना संक्रमणसँ ३००० लोकक मृत्यु भऽ चुकल अछि। मुदा पछिला एक मासमे मृतकक संख्यामे ८ प्रतिशतक कमी आयल अछि।

 

विश्व स्वास्थ्य संगठन कहलक जे १७ दिसम्बर धरि दुनिया भरिमे कोरोना संक्रमणक कुल संख्या ७७ करोड़सँ बेसी भऽ गेल अछि, जखन कि कोरोना संक्रमणसँ एखन धरि ७० लाख लोकक मृत्यु भऽ चुकल अछि। वैश्विक स्तर पर, १,१८,००० सँ बेसी नव मामिला सामने आयल अछि आ एहिमेसँ १६०० सँ बेसी रोगी गम्भीर स्थितिमे छथि आ हुनका आईसीयूमे भर्ती कयल गेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठनक कहब अछि जे कोरोनाक मामिलामे वैश्विक स्तर पर २३ प्रतिशतक वृद्धि भेल अछि, ओतय आईसीयूमे रोगी सभक भर्तीमे ५१ प्रतिशतक उछाल आयल अछि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *