यातायात

आकाशा एयर दरभंगा हवाई अड्डासँ सीधा विमान सेवा, एहि तिथि कऽ भेटत दिल्लीक लेल विमान

दरभंगा समदिया
*

नव एयरलाइन आकाशा दरभंगा हवाई अड्डासँ दिल्लीक लेल सीधा उड़ान सेवा शुरू करय जा रहल अछि। कहल जाइत अछि जे दरभंगा आ नई दिल्लीक बीच शुरू होबय बला आकाशा एयरक हवाई सेवा ३० अप्रैलसँ शुरू होयत। आकाशा एयर दरभंगा आ दिल्लीक बीच सेवा शुरू करबाक लेल बोइंग बी७३७-८०० मैक्सक चयन कयलक अछि। दरभंगासँ पहिल उड़ान ३० अप्रैलक दुपहरकेँ होयत। मुदा, एएआईसँ एखन धरि आधिकारिक पुष्टि नहिं भेल अछि। एहि व्यस्त मार्ग पर एकलौता स्पाइसजेट छल, जे आब समाप्त भऽ रहल अछि। दरभंगा हवाई अड्डा शुरू भेलाकेँ तीन सालसँ बेसी समय भऽ गेल अछि। अतः आब एकसँ बेसी एयरलाइन कम्पनीकेँ एहि मार्गसभ पर सीधा हवाई सेवा संचालित करबाक अवसर भेटल अछि। स्वाभाविक रूपसँ बेसी एयरलाइन कंपनी शुरू भेलासँ टिकटक दाम पर कंपटीशन बढ़त आ हवाई यात्रा करयवला लोककेँ एकर लाभ होयत। वर्तमानमे दिल्लीक लेल तीनटा स्लॉट अछि, जाहिमेसँ दूटा स्पाइसजेट लग अछि आ एकटा आकाशक लग अछि। जानकारीक अनुसार दरभंगा हवाई अड्डासँ जल्दिये एकटा नव शेड्यूल जारी कयल जायत। नव एयरलाइन्सकेँ स्लॉट भेटय जा रहल अछि। दिल्ली, मुम्बई आ बेंगलुरु मार्गपर स्पाइसजेटक अतिरिक्त, इंडिगो आ नव एयरलाइन आकाश एयर एहि मार्गपर सीधा उड़ान संचालित करत। पछिला महीना स्पाइसजेट, आकाश एयर आ इंडिगो दिल्ली, मुम्बई आ बेंगलुरु मार्ग पर उड़ान संचालित करबाक लेल स्लॉटक अनुरोध कयने छल। कहल जा रहल अछि जे एयर इंडिया दरभंगासँ उड़ान सेवा शुरू करबाक लेल सेहो आवेदन कयलक अछि आ एकर आवेदन पर सेहो विचार कयल जा रहल अछि। दूटा नव कम्पनीकेँ एहि मार्ग पर सीधा उड़ान सेवा संचालित करबाक अनुमति भेटलाक बाद विभागीय प्रक्रिया पूरा कयल जा रहल अछि। कहल जाइत अछि जे दरभंगा हवाई अड्डा पर तत्काल १६ स्लॉट उपलब्ध अछि। अर्थात दरभंगा हवाई अड्डासँ प्रतिदिन १६ टा विमान उड़ान भरि सकैत अछि आ ओतबे संख्यामे हवाई जहाज एतय उतरि सकैत अछि। एहि तरहेँ एतयसँ प्रतिदिन कुल ३२ उड़ानक आवाजाही भऽ सकैत अछि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *