धर्म-संस्कृति

रामललाक स्वर्ण मुकुट, हार आ धनुषादिसँ प्राण प्रतिष्ठाक समय मनोरम श्रृंगार

अयोध्या

*

रामलला अन्ततः अयोध्यामे अपन मंदिरमे विराजमान भेलाह। पूर्ण अनुष्ठानक संग भगवानक बाल रूपक प्राण प्रतिष्ठा कयल गेल। एम्हर रामललाक मूर्तिक बहुत विशेष चित्र सामने आयल अछि। श्रृंगार युक्त मूर्तिमे भगवानक पूर्ण रूप देखल जा सकैत अछि। चित्रमे रामललाक माथ पर तिलक बहुत सौम्य मुद्रामे देखल जा रहल अछि।

गर्भगृहमे स्थापनाक बाद सोमदिन भगवान रामक मूर्तिकेँ प्राण प्रतिष्ठा कयल गेल। चित्रमे तिलक गहना आ वस्त्रसँ सजल रामललाक मुँह पर मुस्कान देखाइत अछि। कानमे कुण्डल आ पैरमे कड़ा पहिरने छथि। मूर्तिक नीचा आभामे चारि भाइ राम, लक्ष्मण, भरत आ शत्रुघ्नक छोट-छोट मूर्तिक पूजा कयल गेल अछि।

जँ मूर्तिक विशेषता देखल जाय तँ एहिमे अनेक प्रकारक विशेषता अछि। प्रतिमाक वजन लगभग २०० किलोग्राम अछि। एकर कुल ऊँचाई ४.२४ फीट अछि, जखन कि चौड़ाई तीन फीट अछि। कमल दल पर ठाढ़ मुद्रामे मूर्ति, हाथमे बाण आ धनुष। मूर्ति कृष्ण शैलीमे बनाओल गेल अछि। ई मूर्ति कारी चट्टानसँ बनल अछि, जे हजारो वर्ष पुरान अछि। पानिसँ मूर्तिकेँ कोनो क्षति नहिं होएत। चन्दन, रोली आदि लगलासँ सेहो मूर्ति प्रभावित नहिं होयत।

रामललाक चारूकात आभामंडल अछि। मूर्तिक ऊपर स्वस्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य देवता विराजमान छथि। श्रीरामक बांहि घुटना धरि लम्बा अछि। मस्तक सुन्दर अछि, आँखि पैघ अछि आ ललाट भव्य अछि। भगवान रामक दहिना हाथ आशीर्वादक मुद्रामे अछि। मूर्तिमे भगवान विष्णुक १० अवतार देखल जाइत अछि। मूर्ति पर एक दिस भगवान रामक प्रखर भक्त हनुमान आ दोसर दिस गरुड़ उत्कीर्ण छथि।

ई मूर्ति पाँच सालक बच्चाकेँ जकाँ कोमलताकेँ प्रतिबिम्बित करैत अछि। ई प्रतिमा मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाओल गेल अछि। एहिसँ पहिने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रक अधिकारी लोकनि जनतब देने छलाह जे चुनल गेल मूर्तिमे बालत्व, देवत्व आ एक राजकुमारक छवि देखाओल गेल अछि।

अयोध्याक श्रीराम मन्दिरमे तीनटा मूर्ति स्थापित कयल गेल अछि, जाहिमेसँ एकटा मूर्ति गर्भगृहमे स्थापित कयल गेल अछि। मूर्ति बनला बाद सबसँ पैघ प्रश्न ई छल जे रामलला गर्भगृहमे कोन रूपमे विराजित हेताह। मूर्तिकार लोकनि तीनू मूर्तिकेँ एतेक सुन्दर बना देलनि जे ई चुनब कठिन छल जे कोन मूर्ति सुन्दर अछि आ कोन कम अछि। अन्तमे मूर्तिकेँ राम मन्दिरक गर्भगृहमे रखबाक निर्णय लेल गेल।

रामलला पीताम्बरसँ सुशोभित छथि आ हाथमे धनुष-बाण पकड़ने छथि।

रामलला सोनाक कवच कुण्डल, करधन माला पहिरने छथि।

गहनासँ जड़ल मुकुटक वजन लगभग पाँच किलो कहल जाइत अछि।

रामललाक मुकुटमे नौ रत्न सजाओल अछि आ गलामे सुन्दर रत्नक माला अछि।

भगवान रामललाक कमरबंद सेहो सोनासँ बनल अछि।

रामललाक गहनामे रत्न, मोती, हीरा सम्मिलित अछि।

रामललाक चरणमे वज्र, ध्वज आ अंकुशक प्रतीक सजाओल गेल अछि।

कमरमे करधनी आ पेट पर त्रिवली अछि।

रामललाक विशाल भुजा गहनासँ सजाओल गेल अछि।

रामललाक छाती पर बाघक नाखूनक बहुत अद्भुत छाया अछि। छाती पर रत्न युक्त मणि केर हारक सुन्दरता अछि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *