विधि-व्यवस्था

काल्हि कोर्टमे पेश भेलाह मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल

ई मामिला दिल्ली आबकारी नीतिसँ सम्बन्धित सम्मन जोड़लासँ उपजल अछि, जकर अहाँ दावा करैत छी, जे कानूनी रूपसँ वैध नहि अछि : राउज एवेन्यू कोर्ट
*
नई दिल्ली
*

दिल्लीक मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालयक सम्मन, जमानतमे फेरसँ छूट देबाक लेल राउज एवेन्यू कोर्टमे उपस्थित भेलाह। केजरीवालकेँ दिल्लीक राउज एवेन्यू कोर्ट कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटालामे जाँच एजेन्सीक सम्मनकेँ छोड़बाक आरोपमे गिरफ्तारीक विरुद्ध जमानत दऽ देलक। कोर्ट कहलक ई मामिला दिल्ली आबकारी नीतिसँ सम्बन्धित सम्मन जोड़लासँ उपजल अछि, जकर अहाँ दावा करैत छी, जे कानूनी रूपसँ वैध नहिं अछि।
अरविन्द केजरीवाल धन शोधन रोकथाम अधिनियमक अन्तर्गत प्रोब एजेंसी द्वारा जारी सम्मनमे उपस्थित नहिं भेल छलैथ।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *