विधि-व्यवस्था

लालू यादवक निकट सहयोगी विधायकक घर पर पहुँचल सीबीआई  

आरा

*

भ्रष्टाचारसँ जुड़ल मामिलामे जाँच एजेंसीसभ पहिने लालू प्रसाद आ हुनक परिवारक सदस्यक विरुद्ध जाँच एजेंसीकेँ लगेलक।आब सीबीआई केर पाँच सदस्यीय टीम बिहारक आरा केर संदेश विधानसभासँ विधायक किरण देवीक घर पहुँचल।

लालू प्रसाद यादव आ हुनक परिवारक बाद आब हुनक घनिष्ठ मित्रक समस्या बढ़ि गेल अछि। सीबीआई केर टीम लालू यादवक बहुत करीबी संदेश विधायक किरण देवी के घर पहुंचि गेल अछि। सीबीआई केर पांच सदस्यीय टीम बालूक कारी कमाई धनसँ जुड़ल मामिलाक जांचक नोटिस लय दिल्लीसँ बिहारक आरा पहुँचल अछि।

संदेश आराक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अछि। किरण देवी एहिठामक विधायक छथि। कहल जा रहल अछि जे सीबीआई पूर्व विधायक अरुण यादवसँ पूछताछ लेल पहुँचल अछि। जानकारीक अनुसार अरुण यादव घरमे उपस्थित नहिं छलाह। एहन स्थितिमे सीबीआई टीम नोटिस केर एक प्रति अरुणक पत्नी आ संदेश विधायक किरण देवीकेँ सौंपलक।

प्रवर्तन निदेशालय शुक्रदिन राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव आ हुनकर बेटा तेजस्वी यादवकेँ नौकरीक बदला जमीन घोटाला मामिलामे सम्मन जारी केलक। ईडी लालू यादव आ हुनकर बेटाकेँ पटना स्थित ईडी कार्यालयमे तलब केलक अछि। २९ जनवरीकेँ ईडी लालू यादवकेँ तलब केलक जखन कि ३० जनवरीकेँ ईडी तेजस्वी यादवकेँ तलब केलक। पिछला बेर जखन ईडी एक्कहि मामिलामे पिता आ बेटाकेँ तलब केलक तऽ दुनू आदमी नहिं अयलाह।

आरोप अछि जे लैंड फॉर जॉब घोटाला यूपीए सरकारक समयमे भेल छल। ई ओ समय अछि जखन लालू यादव केन्द्रमे रेल मंत्री छलाह आ भारतीय राजनीति पर हुनक वर्चस्व छल। ई मामिला २००९ मे प्रकाशमे आयल। अन्ततः लालू यादवकेँ रेल मंत्रालय छोड़य पड़लनि। कथित घोटालाक जाञ्चक आदेश तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी देलनि। एहि मामिलाक जाँच सितम्बर २०२१ मे नव रूपसँ शुरू भेल। सीबीआई एकटा प्राथमिकी दर्ज कयलक जाहिमे लालू प्रसाद यादव, हुनक पत्नी आ बेटीक उल्लेख छल। आब इ मामला सीबीआईकेँ सौंप देल गेल अछि। ओ सम्मन जारी कए एहि मामलामे कार्रवाई कऽ रहल छथि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *