तीर्थ-पर्यटन

मनोरंजन आ पिकनिक लेल सजिधजि कय तैयार भऽ रहल अछि राजनगर राज पैलेस

राजनगर समदिया

*

पछिला कतेको सालसँ पिकनिक स्थल लेल प्रसिद्ध राजनगर राज पैलेस आबय बला अंग्रेजी नव वर्ष 2024 केर स्वागत लेल तैयार भऽ रहल अछि। एक जनवरी कऽ सभ साल एहि ठाम हजारो लोकक हुजूम पहुंच कय पिकनिक मनयबा लेल विख्यात अछि।अपन देशक अलावे एहि ठाम नेपालसँ सेहो पैघ मात्रामे लोक राजनगर राज पैलेस पिकनिक लेल पहुँचय छथि। आन साल जकाँ अहू बेर मेला आ मनोरंजनक व्यवस्था भऽ रहल अछि। खास कय नेना भुटका सबहक लेल सबसँ पहिले झूला आबिकय अपन उपस्थित दर्ज कय देलक अछि। तऽ मिकी माउस बला सेहो दस्तक दऽ देने छथि। लटगेना बला सेहो अपन दोकान लगा लेने छथि। जलखै आ चटपटी दोकान तऽ सभ दिन लागल रहैत अछि। हरेक माल बला दोकान पैघ मात्रामे जुटल छथि।राज पैलेसमे किछु लोक साफ सफाई कय रहल देखबामे अबैत रहैत अछि। ओना जहियासँ सशस्त्र सीमा बलक कैम्प एहि ठाम भेल, साफ सफाई एस एस बी केर जवान करैत रहैत छथि। आबय बला अंग्रेजी नव वर्ष केर पहिल दिन आगत अथिति लोकनिकेँ कोनो दिक्कत नहिं होई ताहि लेल कतेको व्यवस्था कयल जा रहल देखल गेल। दुर्गा मंदिर केर आगूमे खासकय मनोरंजनक साधनक व्यवस्था भेल अछि । तऽ पिकनिक मनयबाक लेल कतेको ठाम साफ सुथरा करा देल गेल अछि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *