घटना

दरभंगामे श्रीराम शोभा यात्रा पर पथराव

चारिटा बाइक क्षतिग्रस्त पुलिस सम्हारलक मोर्चा

*

दरभंगा समदिया

*

सिंहवाड़ा थानाक भापुरा गाममे सोमदिन दुपहरिया लगभग २ बजे श्रीराम शोभा यात्राक दौरान दूटा दल आमने-सामने भऽ गेल। शोभायात्रा पर पथराव भेल। चारिटा बाइक क्षतिग्रस्त होयबाक सूचना अछि। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचि स्थिति पर काबू पाबि लेलक। बता दि जे श्रीराम भक्तक समूह शोभायात्रा निकालि नाराबाजी करैत भ्रमण कर रहल छल। एम्हर किछु लोक रोड़ेबाजी करय लागल। जबाबमे शोभायात्रामे शामिल लोकसभ रोड़ेबाजी करय लागल। पुलिस उपद्रवीक पहचान शुरू कए देलक अछि। घटना केर कारणक जांच कएल जा रहल अछि। पुलिस गाममे कैंप कऽ रहल अछि। रामलला प्राण प्रतिष्ठाक सम्बन्धमे पूरा शहर राममयमे रङ्गल अछि। शहरक चारूकात भगवा झण्डा लगाओल गेल अछि। शहर भरिमे खुजल दोकानमे बेचल जा रहल अछि। लोक अपन वाहन आ घरक छत पर भगवानक झण्डा सेहो फहरओने छथि। संगहि शहरसँ लऽ कऽ ग्रामीण क्षेत्रक मन्दिर सेहो सजाओल गेल अछि। पूरा शहर राम धुनसँ गूंजि रहल अछि। भोरसँ मन्दिरमे प्रार्थना कयल जा रहल अछि। चारूकात उत्साहक माहौल अछि। युवा लोकनि शहरसँ गामक चौकसभकेँ भगवा झण्डासँ भरि देने छथि। शहर आ ब्लॉकमे झण्डा आ पताकाक १०० सँ बेसी दोकान अछि। व्यापारी लोकनि कहलखिन जे नीक कारोबार भेल अछि। झण्डा किनबाक लेल सभ दोकानमे लोकक भीड़ अछि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *