धर्म-संस्कृति

श्रीरामक घरवासमे सासुर मिथिला अर्थात सियाजीक नैहर सीतामढ़ीसँ भारक चलल १०१ टा गाड़ी 

सीतामढ़ी समदिया

*

अयोध्यामे रामललाक प्राण-प्रतिष्ठा आ राम मन्दिरक उद्घाटनक तैयारी चलि रहल अछि। एम्हर भगवानक सासुर मिथिला अर्थात मैया सियाक नैहर जन्मभूमि सीतामढ़ीक लोकमे सेहो उत्साह देखल जा रहल अछि। एतय सीतामढ़ीसँ भारक १०१ वाहन भरल गेल अछि आ अयोध्या पठाओल गेल अछि।

रामललाक प्राण-प्रतिष्ठा समारोह २२ जनवरीकेँ उत्तर प्रदेशक अयोध्यामे श्रीराम मन्दिरमे होबयवला अछि। एहि कार्यक्रममे देशक कोन-कोनसँ श्रद्धालु स्वेच्छासँ अयोध्या आबि सनेस ओ वस्तु आदि भेंट कय रहल छथि। एहि प्रकरणमे भगवान रामक सासुर अर्थात सीतामढ़ी कोना पाछू रहि सकैत अछि ? अयोध्यामे भगवान रामक घरवास लेल जतेक तैयारी अयोध्यामे भऽ रहल अछि, ओतबे तैयारी हुनक सासुर मिथिलाक सीतामढ़ीमे देखल जा रहल अछि।

तऽ सीतामढ़ीमे अयोध्याक कार्यक्रमक उत्साह सब जगह देखल जा रहल अछि, जेकरा लेल सब तैयारी तेज कऽ देल गेल अछि। ज्ञात अछि जे मिथिलामे बेटीक घरवासमे घरमे उपयोग होबयवाला विभिन्न सामान ओ पूरी-पकवानक भार पठयबाक परम्परा अछि। भगवान रामक पत्नी सीताक जन्म सीतामढ़ीमे भेल छनि, एहन स्थितिमे माता सीताक जन्मभूमि सीतामढ़ीक पुनौरा धामसँ माता सीता आ भगवान रामक घरवासमे भार सजि-सजि कऽ पठाओल जा रहल अछि। भगवान रामकेँ नव घर भेटला पर मिथिलावासीमे अपार प्रसन्नता अछि। विशेष रूपसँ मैया सीताक जन्मभूमि सीतामढ़ी एहि सुखसँ एकटा अलगे आनंदमे देखल जा रहल अछि। सीतामढ़ी सहित पुरा मिथिलाक प्रत्येक घरमे उत्सवक माहौल देखल जा रहल अछि। घर-घरसँ लोक अपन श्रद्धाक अनुसार नाचैत आ गबैत पुनौरा धाम पहुँचि रहल छथि। सभ लोक मिलि कऽ माँ सीताक मातृभूमिसँ अयोध्या भार पठा रहल छथि। एहि कड़ी मे पुनौरा धाम सँ ७ ट्रक सहित १०० सँ बेसी गाड़ी अयोध्याक लेल चलल अछि। जानकारीक अनुसार दरभंगासँ सेहो एकटा टोली भार लऽ कऽ अयोध्या पहुंचल अछि। एहिना मिथिलाक जगह-जगहसँ भारक जत्था अयोध्या जा रहल अछि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *