विधि-व्यवस्था

लालू परिवारकेँ लैंड फॉर जॉब स्कैम मामिलामे कोर्टसँ राहत

राबड़ी देवी, मीसा आ हेमाकेँ अगिला सुनवाई धरि भेटल अंतरिम जमानत
*
नई दिल्ली
*

दिल्लीक एकटा अदालत नौकरीक बदला जमीन घोटाला मामिलामे पूर्व रेल मंत्री आ बिहारक पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादवक परिवारक सदस्यकेँ जमानत देलक।

लालू प्रसाद यादवक पत्नी आ बिहारक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, हुनकर बेटी मीसा भारती आ हेमा यादवकेँ दिल्लीक राउज एवेन्यू कोर्ट अंतरिम जमानत दऽ देलक अछि। अदालत हुनका सभकेँ एक-एक लाख टाकाक जमानत मुचलका पर जमानत देलक। अदालत एहि मामिलाक अगिला सुनवाईक तारीख २८ फरवरी तय कयलक।

अदालत राबड़ी देवी, हेमा यादव, मीसा भारती, अमित काटयाल, हृदयानंद चौधरी आ आन सभकेँ ९ फरवरीकेँ अदालतमे उपस्थित होयबाक लेल कहने छल। प्रवर्तन निदेशालय हालहिमे एहि कथित घोटालामे धनशोधनक आरोपक जाँच करैत ४७५१ पृष्ठक आरोपपत्र दाखिल कयलक अछि। प्रवर्तन निदेशालय आरोपपत्रमे रावड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरीक सङ्ग दूटा कम्पनीकेर आरोपी बनौने छल।

आजुक पेशीसँ पहिने २९ जनवरीकेँ ईडी एहि मामिलामे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादवसँ लगभग १० घंटा पूछताछ कयने छल। पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादवसँ ईडी ३० जनवरीकेँ ८ घंटा धरि पूछताछ कयलक।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *