कृषि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाक अन्तर्गत किसानक संख्या बढ़ल २०२३-२४ मे २७ प्रतिशत

नई दिल्ली
*

कृषि मंत्रालय जनतब देलक जे वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मे फसल बीमा योजनाक अन्तर्गत एखन धरि ५६.८ करोड़ किसान लाभान्वित भेल छथि। एहि योजनासँ लाभान्वित किसानक आंकड़ामे २७ प्रतिशतक वृद्धि भेल अछि।

एहि योजनाक लागू भेला आठ साल भऽ गेल अछि। ५६.८० करोड़ किसानक आवेदनकेँ मंजूरी देल गेल अछि, जाहिमे सँ २३.२२ करोड़ किसानकेँ ओकर मुआवजा भेटल अछि। एहि वित्तीय वर्षक दौरान किसान सभ द्वारा ३१,१३० करोड़ टाकाक राशि जमा कयल गेल, जकर विरुद्ध हुनका १,५५,९७७ करोड़ टाकाक भुगतान कयल गेल। एहि तरहेँ जँ किसान १०० रुपया देलक अछि तखन हुनका ५०० रुपयाक भुगतान भेटल अछि।

सरकारक प्रयाससँ किसानसभकेँ भेटल राशिमे लगातार वृद्धि भऽ रहल अछि। किसान स्वेच्छासँ एहि योजनाक सदस्यता लऽ रहल छथि।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानसभकेँ हुनक फसिलक नोकसानसँ बचयबामे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल अछि। विशेष रूपसँ तखन जखन प्राकृतिक आपदाक कारण किसानसभकेँ नोकसान होइत अछि।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एकटा माँग आधारित योजना अछि आ राज्यक सङ्ग-सङ्ग किसानसभक लेल स्वैच्छिक अछि। २०२१-२२ आ २०२२-२३ केर अवधिमे किसान आवेदनक संख्यामे साल-दर-साल क्रमशः ३३.४ प्रतिशत आ ४१ प्रतिशतक वृद्धि भेल अछि। एकर अतिरिक्त, वर्ष २०२३-२४ केर दौरान एहि योजनाक अन्तर्गत नामांकित किसानक संख्यामे एखन धरि २७ प्रतिशतक वृद्धि भेल अछि। संगहि, वित्त वर्ष २०२३-२४ मे एहि योजनाक अन्तर्गत बीमित कुल किसानमे सँ ४२ प्रतिशत गैर-ऋणी किसान छथि।

प्रीमियमक मामिलामे ई दुनियाक तेसर सबसँ पैघ योजना अछि। फसल बीमा योजना वर्ष २०१६ मे शुरू कयल गेल छल, जे किसानसभकेँ अप्रत्याशित घटनाक कारण फसिलक नोकसान वा नोकसानसँ बचाबैत अछि।

कृषि आ परिवार कल्याण विभाग नियमित रूपसँ पीएमएफबीवाईक कार्यान्वयनक निगरानी कऽ रहल अछि जाहिमे हितधारकसभक साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसक माध्यमसँ बीमा कम्पनी/राज्यक सङ्ग बैसार आदिक माध्यमे दावाक समयसँ भुगतान सम्मिलित अछि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *