राजनीति

षड्यंत्रक तहत हिन्दूकेँ हलाल मांस खुआओल जा रहल अछि, भS रहल धर्म भ्रष्ट – गिरिराज सिंह

बेगुसराय

*

केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आरोप लगओलनि अछि जे हिन्दूसभकेँ षड्यंत्रक अन्तर्गत हलाल माँस खुआओल जा रहल अछि, जाहिसँ हुनकर धर्म भ्रष्ट भऽ रहल अछि। मंत्री हिन्दू समुदायक लोकसभसँ हलालक माँस नहिं खयबाक अपील कयलनि।

ज्ञातव्य जे केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपन तीक्ष्ण बयानसँ सदैव चर्चामे रहैत छथि। एक बेर फेर ओ हलाल मामिला पर पैघ बयान देलनि अछि। ओ आरोप लगओलनि जे हिन्दूसभकेँ षड्यंत्रक अन्तर्गत हलाल माँस खुआओल जा रहल अछि, आ हुनक धर्मकेँ भ्रष्ट कयल जा रहल अछि। ओ हिन्दूसभसँ अपील कयलनि कि जे हिन्दू माँस खाइत छथि, ओकरा झटकाक माँस खयबाक चाही। मंत्री कहलनि जे ओ स्वयं झटकाक मांस खाइत छथि। एकर संगहि ओ कहलनि जे आइ-काल्हि मन्दिरमे बलि प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाबय केर षड्यंत्र रचल जा रहल अछि, जखन कि ई बलि प्रथा हिन्दू धर्मक एकटा महत्वपूर्ण अंग अछि।

एकर संगहि गिरिराज सिंह ‘कुर्बानी’ पर सवाल उठौलनि।

मंत्री कहलनि जे “जँ हिन्दू द्वारा देल गेल बलि पर प्रतिबंध तखन मुसलमान द्वारा बकरीक जे कुर्बानी देल जाइत अछि, ओहि पर सेहो रोक लगबाक चाही। सरकारकेँ एकरा रोकबाक चाही।” बिहारक नीतीश सरकार पर निशाना साधैत ओ कहलनि जे “वोटक राजनीति करयवला सरकार ई नहिं कऽ सकैत अछि।”

गिरिराज सिंह एहीठाम नहि रुकलाह, ओ इहो कहलनि जे “कोनो मुसलमान हिन्दूक घरमे पकाएल माँस नहि खाएत। मुदा हिन्दू लोकनि हुनक घरमे बनल हलाल माँस खा लैत छथि, जे हिन्दूसभक धर्मकेँ भ्रष्ट कऽ रहल अछि। राज्यक नीतीश सरकार एहि बातक परवाह नहिं करैत अछि, हुनका सभक सरोकार मात्र अपन वोट बैंकसँ अछि।”

आगू ओ सड़कक कातमे माँस काटय पर सेहो आपत्ति जतौलनि। मंत्री कहलनि जे “सड़कक कातमे मांस काटलासँ ओकर चारू कात गन्दगी पसरैत अछि, जाहिसँ स्वच्छतापर सेहो असर पड़ैत अछि। एहन स्थितिमे सड़कक कातमे खुजलमे माँस काटय पर रोक लगबाक चाही।

 

जनतब जे, ई पहिल बेर नहिं अछि जखन गिरिराज सिंह हलाल मामला पर बयान देने छथि, एहिसँ पहिने सेहो ओ कतेको सवाल उठौने छथि। किछु दिन पहिने ओ हलाल सामान केर बैन करय केर बात सेहो कयने छलैथ।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *