प्रशासन

आंगनबाड़ी केंद्र संख्या ४३ लोमा पर मात्र ३ टा बच्चा उपस्थित देखि बिफरला बीडीओ

बुधवारी जांचक क्रममे बीडीओ राजेश कुमार केलैन्ह साहर दक्षिण पंचायतक जांच, भेटल त्रुटि

*

समदिया मधुबनी

*

मुख्य सचिवक आदेशक आलोकमे जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा केर निर्देश पर बुध दिन बीडीओ राजेश कुमार मधवापुर प्रखंडक साहर दक्षिणी पंचायत अंतर्गत केंद्र आ राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास आर अन्य योजनाक जांच केलैन्ह। एहि क्रममे बीडीओ कुमार सभसँ पहिने लोमा गामक आंगनबाड़ी केंद्र संख्या ४३ पर गेलाह, जतय मात्र तीन टा बच्चा उपस्थित छल आर पोषाहारक वितरण सेहो नहिँ कयल गेल छल। जखनि कि सेविका किरण कुमारी आ सहायिका पूनम कुमारी उपस्थित छलीह। ई देखिकय बीडीओ कुमार बिफरि पड़लाह। एकर उपरांत ओ उप स्वास्थ्य केंद्र पर गेलाह जतय सभ किछु सही पाओल गेल। ओतय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोमामे सभ शिक्षक शिक्षिका उपस्थित छलैथ आर नामांकित ३१५ बच्चामे मात्र १९८ टा उपस्थित छल। विद्यालयक साफ सफाई पर बीडीओ कुमार संतोष जतौलैन्ह। वार्ड संख्या १२ मे नलजल योजना बंद पाओल गेल। लोक सभ कहलैन्ह जे ई बेसी दिनसँ बंद अछि। एकर उपरांत ओ वीरेंद्र चौधरी आ स्व. जगदीश गामी केर जन वितरण प्रणाली दुकान

जांच केलैन्ह तऽ सभ किछु सही भेटल।

एहि क्रममे बीडीओ कुमार सङ्ग सांख्यिकी पदाधिकारी अशोक कुमार आर अन्य संबंधित कर्मी सभ उपस्थित छलाह।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *