विधि-व्यवस्था

जिलाधिकारी बी एल ओ केर सँग कयलनि समीक्षा बैठक

राजनगर समदिया

*

राजनगरक मध्यविद्यालय प्रांगणमे मधुबनीक जिलाधिकारी अरविन्द कुमार बूथ स्तरीय पदाधिकारीक सँग बैठक कयलनि। बूथ स्तरीय पदाधिकारीक सँग बैठकक दौरान जिलाधिकारी मतदाता सूचीसँ सम्बंधित अद्दतन प्रगतिक जानकारी एवम समीक्षा कय बी एल ओ सभके कतेको निर्देश देलनि। एहि दौरान कतेको बी एल ओ केर काजसँ असन्तुष्ट होयबा पर जिलाधिकारी अविलम्ब कार्य केर पूर्ण करबाक निर्देश देलनि।

बी एल ओ केर सँग मध्यविद्यालयक सेहो जायजा लेलन्हि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *