घटना

मिथिला क्षेत्रीय सुपौलमे एनएच १८ पर निर्माणाधीन पुलक हिस्सा खसल, सूचना प्राप्ति धरि एकटाक मृत्युक

सुपौल
*

मिथिला क्षेत्रीय बिहारक सुपौलसँ एहि दुर्घटनाक पैघ समाचार सामने आबि रहल अछि। जानकारीक अनुसार सुपौलमे एनएच १८ पर निर्माणाधीन पुलक एकटा पैघ हिस्सा ढ़हि गेल। सुपौलक भेजा-बकौरक बीच मरिचाक समीप भेल एहि दुर्घटनामे एखन धरि आधिकारिक रूपसँ एकटा व्यक्तिक मृत्युक पुष्टि भेल अछि। संगहि एहि दुर्घटनामे कतेको लोकक घायल होयबाक सूचना सेहो भेटल अछि।

सुपौलक डीएम कौशल कुमार सेहो दुर्घटनाक पुष्टि कयलनि अछि। डीएम कहलनि अछि जे भेजा-बकौरक बीच मरिचा लग निर्माणाधीन पुलक एकटा हिस्सा खसि पड़लासँ एकटा व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल अछि। संगहि एहि दुर्घटनामे नौ गोटेक घायल होयबाक सूचना सेहो अछि। एहि दुर्घटनासँ जुड़ल एकटा वीडियो सेहो सामने आबि रहल अछि।

जानकारीक अनुसार, एखनो कतेको लोकक पुलक नीचा फँसल रहबाक आशंका अछि। जिलाधिकारी कौशल कुमार संवाददाता सभकेँ बतौलनि जे जिला प्रशासनक सभ वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचि गेल छथि। एहि घटनाक बाद एकटा मजदूरक मृत्यु भऽ गेल आ दोसर घायल भऽ गेल। राहत आ बचाव कार्य प्रगति पर अछि।

सुपौलक बकोरमे ई पुल कोसी नदी पर भारत माला परियोजनाक अन्तर्गत बनाओल जा रहल अछि। जानकारीक अनुसार एहि पुलक लम्बाई १०.५ किलोमीटर होयत आ एकर लागत ४ अरबसँ बेसी अछि। ई पुल सुपौलक बकोरसँ मधुबनीक भेजा धरि बनाओल जा रहल अछि। बिहारमे पुल ढ़हबाक ई पहिल घटना नहिं अछि। एहिसँ पहिने सेहो एहन कतेको घटनाक सूचना भेटल अछि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *