One thought on “जँ उचित लागय तऽ समर्थन करब

  • Sony choudhary

    मिथिला मैथिलीक खाम्ह ,मिथिला विभूति परम आदरणीय गुरुदेव पंडित श्री अजय नाथ शास्त्री जीक नाम मातृ लिपिक संरक्षण ओ संवर्धन लेल पद्मश्री पुरस्कार लेल नामांकित होयबाक चाही।
    मिथिलाक्षर लिपि आ मातृ भाषा मैथिली लेल हिनक समर्पण अतुलनीय अछि।

    सोनी चौधरी

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *