घटना

मधुबनी मैट्रिक परीक्षा लेल छात्रासभकेँ लऽ जा रहल स्कोर्पियो टकरा गेलासँ नौ गोटे घायल

मधुबनी समदिया
*

शुक्रदिन भोरे बासोपट्टी थाना क्षेत्रक एनएच २२७ सिमराढ़ी गामक जय हनुमान ईंट उद्योग छतौनी लग एकटा पैघ दुर्घटना भेल। एहि दौरान मैट्रिक परीक्षा लेल छात्रासभकेँ लऽ जा रहल स्कॉर्पियो बससँ आमने-सामने टकरा गेल। एहि घटनामे छात्रा आ चालक सहित नौ गोटे घायल भऽ गेल। छात्रासभकेँ बासोपट्टीसँ जयनगरक प्लस टू हाई स्कूल परीक्षा केन्द्रमे लऽ जायल जा रहल छल। सभकेँ स्थानीय लोकक मदतिसँ इलाजक लेल जयनगर अनुमंडल अस्पतालमे भर्ती कयल गेल अछि। जतए इलाज कएल जा रहल अछि। सभ छात्रात्क परिजन अस्पताल पहुँचि गेल छथि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *