देश-दुनिया

प्रधानमंत्री मोदी रोकबा सकैत छथि, रूस-यूक्रेन युद्ध : अमेरिका

नई दिल्ली
*

अमेरिकाक मानब अछि जे प्रधानमंत्री मोदी भारत-यूक्रेन युद्ध समाप्त करबामे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत अछि।
जखन प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिनसँ भेंट करबाक लेल रूस गेलाह तखन अमेरिका चिन्ता व्यक्त कयलक। ओ इहो कहलक जे अमेरिका पीएम मोदीक बयान पर नजरि राखत, मुदा आब अमेरिका भारतक शक्तिकेँ पहिचानि चुकल अछि। ओ स्वीकार कयलक अछि जे यूक्रेन आ रूसक बीच युद्धकेँ मात्र भारत रोकि सकैत अछि। अमेरिका स्वीकार कयलक जे युद्धकेँ समाप्त करबामे भारत-यूक्रेन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत अछि। अमेरिका बुधदिन एकटा बयान जारी कयलक आ कहलक जे रूसक सङ्ग भारत लग ओ क्षमता अछि जे व्लादिमीर पुतिनकेँ युद्ध समाप्त करबाक लेल मना सकैछ। अमेरिकाक ई बयान मोदीक दू दिवसीय रूस यात्राक ठीक बाद आयल अछि।

व्हाइट हाउसक प्रवक्ता कैरीन जीन पियरे कहलनि, “हमर मानब अछि जे रूसक सङ्ग भारतक सम्बन्ध राष्ट्रपति पुतिनकेँ यूक्रेनमे युद्ध समाप्त करबाक लेल राष्ट्रपति पुतिनसँ आग्रह करबाक क्षमता दैत अछि, मुदा एकरा समाप्त करब राष्ट्रपति पुतिनक काज अछि। पुतिने युद्ध शुरू कयने छलथि आ वैऽह एकरा समाप्त कय सकैत छथि।

पुतिनसँ घेंट मिलाबय पर भड़कल युक्रेनक राष्ट्रपति।

पीएम मोदी जखन पुतिनसँ घेंट मिलेलाह तखनि यूक्रेनक राष्ट्रपति क्रोधित भए गेल छल।
ज़ेलेंस्की एकर आलोचना करैत एकरा शान्ति प्रयासक लेल एकटा पैघ झटका बतौलनि। यूक्रेनक राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की पुतिनकेँ हत्यारा सेहो कहने छलाह। ओ कहलनि जे जखन प्रधानमंत्री मोदी पुतिनसँ भेंट कऽ रहल छलाह तखन रूसी मिसाइल यूक्रेनपर हमला कऽ रहल छल। रूस कीवमे एकटा बाल अस्पतालकेँ निशाना बना रहल छल। मोदी सोमदिन रूसक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिनसँ हुनक निवास पर भेंट कयलनि। रूसी मिसाइल सोमदिन भोरमे यूक्रेनक शहर पर हमला कयलक।

मंगलदिन राष्ट्रपति पुतिनक सङ्ग अपन बैसारक क्रममे प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेनमे २९ माससँ चलि रहल युद्ध आ ओहिमे हताहत होयबापर चिन्ता व्यक्त कयलनि। ओ निर्दोष बच्चाक मृत्युक उल्लेख कयलनि। प्रधानमंत्री कहलनि जे निर्दोष बच्चाक हत्या पर हुनकर हृदय फाटि जाइत अछि। यूक्रेनपर ओही दिन आक्रमण भेल छल जाहि दिन प्रधानमन्त्री रूसमे पुतिनसँ भेंट कयलनि। कमसँ कम ३७ लोकक मृत्यु भऽ गेल छल आ १७० गोटे घायल भऽ गेल छलैक।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *