राजनीति

लालू-तेजस्वी जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार लग पहुँचलाह भेंट करय

की अछि एकर राजनैतिक मतलब ?

*

पटना

*

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद आ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शुक्रदिन बिहारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमारसँ पटना स्थित हुनक निवास पर भेंट कयलनि।

 

एहि बैसारक बाद जतय राज्यमे राजनीति गर्म भऽ गेल अछि, एहि नेताक बैसारक बाद कतेको अनुमान लगाबय लागल अछि। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद आ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शुक्रदिन भोरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमारसँ हुनक निवास पर भेंट कयलनि। मानल जाइत अछि जे एहि नेतासभक बीच लगभग ४५ मिनटक बैसार नीतीश केर नाराजगी दूर करबाक लेल लालू पहुँचल छलथि।

 

बैसारक बाद बाहर आयल लालू प्रसाद किछु नहिं कहलनि, मुदा तेजस्वी एकरा सामान्य भेंट बतौलनि। पत्रकारक प्रश्नक उत्तरमे तेजस्वी कहलनि जे गठबंधनमे सब किछु ठीक अछि। हम सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक नेतृत्वमे मिलि कय चुनाव लड़ब।

ओ कहलखिन जे हम सब मिलि के मजबूतीसँ काज कए रहल छी। हम एक-एक कए कएल गेल सभ वादा पूरा कए रहल छी। जहियासँ लालू जी आ नीतीश जी एक भऽ गेल छथि। तखनसँ भाजपाक दर्द बढ़ि गेल अछि। भाजपा साफ होयत।

 

उल्लेखनीय अछि जे राज्यक राजनीतिमे नीतीश कुमारक फेरसँ भाजपाक संग जेबाक चर्चा अछि। एहनमे लालू प्रसाद आ तेजस्वी यादवक बैसारक बाद कतेको तरहक चर्चा भऽ रहल अछि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *