यातायात

स्पाइसजेटक उड़ानमे भुखल-प्यासल १२ घंटा धरि फँसल रहल यात्री

नई दिल्ली
*

बेंगलुरु लेल रवाना होबयवाला स्पाइसजेटक एकटा उड़ानकेँ दिल्लीक हवाई अड्डापर १२ घंटासँ बेसी समय धरि रोकल गेल। सभ यात्री १२ घंटा धरि भुखले-प्यासल विमानेमे बंद रहलथि।

विमानमे यात्रीसभकेँ होबयवला असुविधाक मामिला एम्हर अधिक देखल जा रहल अछि, हालहिमे ई मामिला देशक राजधानी दिल्लीमे देखल गेल, जाहि कारणेँ यात्रीसभकेँ १२ घंटासँ बेसी समय धरि असुविधाक सामना करय पड़ल।

शुक्रदिन ५ जुलाईक साँझ स्पाइसजेट एयरलाइन्सक उड़ानक सभ यात्री कर्मचारीक लापरवाहीक कारण बहुत परेशान छलाह। दिल्लीसँ बेंगलुरु जा रहल स्पाइसजेटक उड़ान एसजी ८१५१ केँ उड़ान भरबाक बदला हवाई अड्डा पर रोकल गेल। एहि उड़ानमे ६० यात्री छलाह आ सभकेँ १२ घण्टा धरि बिना भोजन-पानिक बन्द राखल गेल।

उड़ानकेँ रोकबाक कारण तकनीकी खराबी कहल गेल छल, जकर बाद यात्रीसभकेँ बाहर निकलबाक अनुमति नहिं देल गेल। एहि उड़ानमे फँसल सभ यात्री एयरलाइन्स पर भयंकर आक्रोश व्यक्त कयलनि। स्पाइसजेटक उड़ान एसजी ८१५१ ५ जुलाईकेँ साँझ ७.४० बजे दिल्लीक टर्मिनल ३सँ प्रस्थान करबाक छल।
उड़ानमे कोनो भोजन आ पेय नहिं छल।
उड़ानमे तकनीकी खराबीक कारण दोसर भोर अर्थात ६ जुलाईकेँ भोर ७ बजे धरि उड़ानकेँ ठीक नहिं कयल जा सकल, जकर बादो उड़ान हवाई अड्डापर बनल रहल। सभटा यात्री उड़ानमे एतेक देरी आ असुविधामे यात्रीसभकेँ उड़ानमे ताला लगयबाक लेल क्रोध व्यक्त कयलनि, जाहिपर कर्मचारीलोकनि कहलनि जे जल्दीसँ जल्दी उड़ान भरल जायत। जाहि समयमे उड़ान बन्द छल, उड़ानक भीतर भोजन वा जलपानक कोनो व्यवस्था नहिं कयल गेल छल, जाहिसँ यात्रीसभकेँ बेसी समस्या भेल।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *