सुरक्षा

असमक मुख्यमंत्री गुवाहाटीमे कयलनि समीक्षा बैसार 

असम समदिया

*

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक असम दौरा केर देखैत तैयारीक जायजा लेबाक लेल असमक मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा दिसपुरक लोकसेवा भवनमे विभिन्न विभागक संग समीक्षा बैसार केलनि। मुख्यमंत्रीक अध्यक्षतामे आयोजित एहि बैसारमे विभागीय अधिकारी सभ प्रधानमंत्रीक असम आगमनक तैयारीक संबंधमे विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री डॉ.शर्माकेँ देलनि । एहिसँ संबंधित सबटा व्यवस्थाक समीक्षा केलाक बाद मुख्यमंत्री अधिकारी कए निर्देश देलथि जे यात्रा सुरक्षित रूपसँ सकुशल पूरा होय। बतबैत चली जे प्रधानमंत्री ३ फरवरी कए दू दिनक दौरा पर असम आबि रहल छथि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *