विधि-व्यवस्था

थाना परिसरमे 683 लीटर दारू नष्ट कयल गेल

राजनगर समदिया
*

राजनगर थाना क्षेत्रक विभिन्न भागसँ पांच अलग-अलग कांडमे जब्त 683 लीटरसँ बेसी देसी विदेशी दारू राजनगर थाना परिसरमे नष्ट कयल गेल। जनतबक अनुसार थाना कांड सँ 300 /23 मे 23लीटर, 3/ 24मे 33 लीटर, 22/ 24 मे 491 लीटर, 23/ 24 मे131 लीटर आ 24 /24 मे 18 लीटर पकड़ायल दारू नष्ट कयल गेल। जाहिमे 128 लीटर विदेशी आ 555 लीटर देसी दारू छल जे नष्ट कयल गेल। विनष्टिकरणक समय थानाध्यक्ष सचिन कुमार आ राजनगर अंचलाधिकारी कुमार अभिषेक सेहो उपस्थित छलाह।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *