स्वास्थ्य

भारतमे कोविडक ६२८ टा नव मामिला, कुल संख्या चारि हजारक पार

नई दिल्ली

*

भारतमे सोमदिन कोविड-१९क ६२८ नव मामिला दर्ज कयल गेल, जकर बाद कुल आंकड़ा ४,००० केँ पार कऽ गेल।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार, कोविड-१९क मामिलामे वृद्धि देश भरिमे जेएन.१ उप-प्रकारक मामिलामे वृद्धिक बीच भेल अछि।

सोमदिन अद्यतन कयल गेल आंकड़ाक अनुसार, देशमे कोविड-१९क कुल ४,०५४ सक्रिय मामिला अछि। रवि दिन ई संख्या ३,७४२ छल।

स्वास्थ्य मंत्रालय कहलक जे सोमदिन केरलमे एकटा मृत्युक सूचना भेटल, जतय कोविड जेएन.१क नव प्रकारक पहिल बेर पता चलल, जाहिसँ देशभरमे मृतकक संख्या ५,३३,३३४ भऽ गेल।

भारतमे पछिला किछु सप्ताहसँ कोविडक मामिला लगातार बढ़ि रहल अछि।

केंद्र आ राज्य नव जेएन.१ कोविड प्रकारपर चिन्ता व्यक्त कयलक अछि।

एहि नव प्रकारक मामिला मात्र भारतमे नहि अपितु सिंगापुर आ इंग्लैण्ड सन अन्य देशमे सेहो पाओल गेल अछि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *