स्वास्थ्य

दिल्लीक निगमबोध घाट पर पहुँचल २३२ शव, जे अछि सामान्य दिनसँ दुगुनासँ बेसी

नई दिल्ली
*

दिल्ली-एनसीआरमे भीषण लू जारी अछि। लोक सभकेँ बहुत कठिनाईक सामना करए पड़ि रहल अछि। गर्मीक कारण घाममे बाहर रहबाक लेल विवश लोकसभकेँ बहुत कठिनाईक सामना करय पड़ि रहल अछि। लोक सेहो मरि रहल अछि। दिल्लीक श्मशान निगम घाट पर प्रतिदिन आबयवला शवक संख्या सेहो बढ़ि गेल अछि।
निगमबोध घाट पर प्रतिदिन ५० सँ ६० शव अबैत छल, मुदा पछिला दू दिनमे ई संख्या दुगुनासँ बेसी भऽ गेल अछि।

निगमबोध घाट प्रशासनक अनुसार, दिल्लीसँ लगभग १४२ शव १९ जूनकेँ निगमबोध घाट पहुँचल आ १८ जूनकेँ लगभग ९० शव निगमबोध घाट आयल।

दिल्लीक सबसँ पैघ श्मशान निगमबोध घाटक प्रभारी सुमन गुप्ताक अनुसार, पछिला दू दिनमे श्मशानमे आबयवला शवक संख्या सामान्यसँ दुगुनासँ बेसी भऽ गेल अछि। ओ कहलनि जे निगमबोध घाट पर प्रतिदिन लगभग ५० सँ ६० शव अबैत अछि। एहि बेर जूनक पहिल तिथि सँ १९ जून धरि लगभग ११०० शव आयल अछि। कोविडक अवधिमे जून मासमे मृत शरीरक संख्या १५०० छल। एखनि महीनामे १० दिन शेष अछि, जँ इ सिलसिला रहल तऽ कोविडक आंकड़ा केर बराबरी भऽ सकैत अछि।

सुमन गुप्ता कहलनि जे निगमबोध घाट पर १९ जूनकेँ १४२ गोट शव दाह संस्कारक लेल आनल गेल छल, ओहिसँ पहिने १८ जूनकेँ ९० गोट शव अनल गेल छल। ओ इहो जनओलनि जे एखन धरिक इतिहासमे कोविडक समयमे एक दिनमे २५३ गोट शव दाह संस्कारक लेल निगमबोध घाट आनबाक रिकॉर्ड अछि। तहियासँ १९ जून २०२४ केँ १४२ मृत शरीरक संख्या दोसर सबसँ बेसी मानल जा रहल अछि।

सुमन गुप्ताक अनुसार, भीषण जाड़मे मृत शरीरक संख्या बढ़ि जाइत अछि। ओहि दौरान बुजुर्गकेँ सांस लेबएमे समस्या होइत अछि। ओहि समय बेसी मृत्यु होइत अछि, जाहिसँ मृत शरीरक संख्या बढ़ि जाइत अछि।

गौरतलब अछि जे भीषण गरमीक कारण मात्र दिल्लीमे नहिं अपितु पूरा एनसीआरमे लोकक स्थिति प्रभावित भऽ रहल अछि। नोएडाक बात करब तऽ एक दिनमे संदिग्ध परिस्थितिमे लगभग १४ लोकक मृत्युक समाचार सेहो आयल छल। ओतहि गाजियाबादमे पछिला ३ दिनमे संदिग्ध परिस्थितिमे मृत्युक ३०सँ बेसी मामिला सामने आबि चुकल अछि।

सामने आबि रहल एहि आंकड़ा पर सरकारी अधिकारीक कहब अछि कि एहि सभ मृत्युक पिछा अस्सल कारणक पता पोस्टमार्टम रिपोर्टक बादे चलत।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *